Miljø og bæredygtighed

Fokus på kvalitet og miljø

BrandFactory udvikler og leverer værdiskabende løsninger til nogle af de største brands og virksomheder i både Norden såvel som resten af verden. For os er det vigtigt, at vi, som deres samarbejdspartner, understøtter deres CSR-profil – ikke blot for deres skyld, men også for miljøet og vores omgivelser. 

Vi møder naturligt en stigende interesse for bæredygtige løsninger og arbejder proaktivt og målrettet med løsninger, som påvirker klima og miljø mindst muligt samtidig med, vi tager et samfundsansvar og har et godt arbejdsmiljø.

Det er med andre ord vigtigt for både os, vores kunder og vores miljø, at vi følger udviklingen og kan leve op til både egne og myndighedsbestemte krav på kvalitets- og miljøområdet. Vi overholder alle gældende love og regler, og hvor det er muligt, sigter vi efter at gå en ekstra mil for at tilstræbe den højeste grad af miljømæssig ansvarlighed.

FRA TANKE TIL HANDLING

Men ét er tanker og fine hensigter. For dig som kunde hos BrandFactory betyder det i praksis, at vi:

  • har dig i fokus og matcher ønsker og behov for miljøvenlig produktion
  • igangsætter løbende initiativer i koncernen, som understøtter vores mål
  • tænker i bæredygtige løsninger og undersøger løbende markedet herfor, som i sidste ende kan skabe værdi for dig
  • stiller store miljømæssige krav til vores leverandører
  • overholder gældende miljølovgivning og myndighedskrav

SKAL LØSNINGEN VÆRE BÆREDYGTIG, Så KAN VI LEVERE DEN

Gennem vores ISO-certificeringer arbejder vi kontinuerligt med at overvåge,
måle og udvikle vores miljøindsats for at levere produkter og tjenester,
der påvirker miljøet mindst muligt.

  • Kvalitetscertificering i henhold til ISO 9001
  • Certificeret grafisk produktion, CGP
  • Miljøstyring i henhold til ISO 14001
  • Miljømærkning Svanemærket
  • Miljøtilpasset brug af verdens skove. FSC®-certificering (FSC-C006484)