Guidelines

Herunder finder du links til vores guidelines:

Find links to our English guides below:


Foliedekoration: Før du går i gang // before applying

Læs hele vejledningen og se videoen før opsætning/montering.

 • Før du kan påsætte en foliedekoration, skal overfladen være glat, ren, voks- og fedtfri.
  Rens påsætningsstedet omhyggeligt med rensebenzin eller sprit på en fnugfri klud/papir.
 • Overfladen, hvorpå folien skal monteres, skal være min. 4 grader.
 • Da vi ikke har indflydelse på, om foliedekorationen monteres korrekt, er vores garantiforpligtelse begrænset til at erstatte varen, hvis det viser sig, at varen er defekt.

Se de forskellige vejledninger herunder.

Read the entire guide and watch the video before apply.

 • Before you can apply a foil decoration, the surface must be smooth, clean, wax- and fat-free.
  Carefully clean the surface, where the product will be applied, with cleaning spirits/petrol and a lint-free cloth.
 • The surface, on which the foil is to be mounted, must be min. 4 degrees.
 • Having no impact on whether the decoration is applied correctly, our warranty is limited to replacing the product, if it has any defects.

See the various guides below.

MONTAGEVEJLEDNING // FOLIEDEKORATION

Skal du montere en foliedekoration - for eksempel et logo eller en kort tekst - på en plan overflade? Så finder du her en vejledning og en videoguide til, hvordan du nemt og problemfrit lykkes med det. 

MONTAGEVEJLEDNING // FOLIE I VAND

Har du en større foliedekoration eller streamer, der skal monteres på en rude, lakeret plade eller plan overflade? Så kan du med fordel bruge denne metode med sæbevand, som gør det nemt at placere folien korrekt.

MONTAGEVEJLEDNING // SMARTFRAME

Har du en smartframe med banner? Så viser vi dig her, hvordan du hurtigt og enkelt selv kan montere eller skifte banneret i rammen. Herunder finder du både en skriftlig guide og en film, der viser dig fremgangsmetoden.

VEJLEDNING // FILER TIL PRINTAFDELINGEN

Skal du have printet kampagnemateriale, plakater, billeder eller lignende, så er det vores printafdeling, der tager sig af det. Se her en vejledning til, hvordan du leverer filer til print.

Pas godt på din nye bildekoration // Take good care of your new car decoration


Retningslinjer for vask og vedligeholdelse af bildekorationer.
Det er vigtigt, at bilen ikke vaskes før tidligst 72 timer efter montering!

 • Alle dekorationer kan vaskes med vand og normal bilshampoo.
 • Dekorationer tåler normal bilvask forudsat, at børsterne er rengjorte regelmæssigt. Hvis dekorationen har skader, som f.eks. kantløft, bør vaske i vaskehal undgås, da det kan forværre skaden.
 • Dekorationer kan højtryksvaskes.
  - Afstanden fra dyssen til dekorationen skal være min. 50 cm med en vinkel på 90 grader.
  - Vandet må ikke overstige 60 grader.
  - Vask fra midten af dekorationen og ud til kanterne.
 • Til afrensning af olie, benzin, asfalt etc. anbefaler vi brug af affedtningsmiddel såsom rensebenzin eller silikone- og voksaffedter.


Guidelines for washing and the maintenances of car decorations.

It is important, that you do not wash the car before 72 hours at the earliest after the mounting!

 • All decorations can be washed with water and normal car shampoo.
 • The decorations can endure a car wash, as long as the brushes are cleaned on a regular basis. If the decoration has damages around the edges eg., the use of the car wash should be avoided – it might increase the damage.
 • Decorations can be high-pressure washed.
 • The distance from the lull to the decoration must be minimum 50 cm and with an angle of 90 degrees.
 • The temperature of the water must not exceed 60 degrees.